Kerstliederen 2020/2021 Benaja
Kerstliederen 2020/2021 Jojada
Algemene liederen 2019/2020 Benaja
Algemene liederen 2019/2020 Jojada
Kerstliederen 2019/2020 Benaja
Kerstliederen 2019/2020 Jojada
Algemene liederen 2018/2019 Benaja
Algemene liederen 2018/2019 Jojada
Liederen voor Christelijke feestdagen 2018/2019 Benaja
Liederen voor Christelijke feestdagen 2018/2019 Jojada
Algemene liederen overig

Op deze pagina verwijzen we naar de liederen die wij zingen, met regelmaat komen hier nieuwe liederen te staan die wij met elkaar zingen.
Klik op het lied, om de tekst te lezen.

Kerstliederen 2020/2021 Benaja

 1. Als alles duister is
 2. Er is een nieuwe ster aan de hemel
 3. Dag ster, grote ster
 4. Goed nieuws

5. Jezus is geboren
Kijk, het is al donker
een ster schijnt op een stal
Maria krijgt een kindje,
de hemel weet het al.

Refrein
Laat de wereld horen:
Jezus is geboren
Laat de wereld horen:
Jezus is de Heer

Het kindje noemde ze Jezus
Hij is Gods eigen zoon
Een Koning is geboren
Een kribbe is Zijn troon

Refrein
Laat de wereld horen:
Jezus is geboren
Laat de wereld horen:
Jezus is de Heer

6. Er gaat een licht op in deze donk’re wereld
Er gaat een licht op in deze donk’re wereld.
Er klimt een nieuwe ster omhoog in deze nacht.
Ik hoor een lied; ik hoor sjaloom en vrede
Dit is het nieuws, waar lang op is gewacht.

Het is een Licht, veel sterker dan het donker.
Het is de Morgenster, Die straalt in deze tijd.
Er klinkt muziek; de Heiland is geboren!
‘t Is de Messias, Die Zijn volk bevrijd.

Die ster klimt aan de hemel hoog uit Israël.
De ster van Jakob, maar dat wist je al misschien?
De Koning is geboren, God zal met ons zijn
En die Ster kijk uit vannacht, je zult het zien!

Er gaat een Licht op in deze donk’re wereld.
Er klimt een nieuwe ster omhoog in deze nacht.
Ik hoor een lied; ik hoor sjaloom en vrede
Dit is het nieuws, waar lang op is gewacht.

7. God zal met ons zijn

God zal met ons zijn,
God is Immanuël,
God zal met ons zijn,
de God van Israel.

Ver weg van het Kindje,
ver weg overal.
Weet je dat die Koning bij ons blijven zal?
Ver weg in het oosten,
Waar wij gaan of staan,
Hij zal bij ons blijven,
Jezus is Zijn naam.

God zal met ons zijn…

Jezus is de Koning,
Hij is nu nog klein.
Straks zal Hij de Redder
van de wereld zijn.

Ver weg in het oosten,
Waar wij gaan of staan,
Hij is onze Koning,
Hij kent onze naam.
God zal met ons zijn…

Kerstliederen 2020/2021 Jojada

 1. Kind van het licht
 2. In het licht
 3. Als alles duister is

4. Zomaar een nacht

Zomaar een nacht
Wij hielden de wacht
Bij onze kuddes, één voor één
Zomaar een nacht
Met niets dan de pracht
Van duizenden sterren om ons heen
Toen zag ik dat licht. En plots’ling was daar een hemelse macht en er klonk een lied in de nacht.

(+Benaja)
Plotseling was daar een hemelse macht
En er klonk een lied in de nacht:

(B) Gloria… In Excelsis Deo… (2x)
(J) Een engel zei, ga mee met mij. Ik breng je bij de Heer
Een engel zei, ga mee met mij. Breng Hem de hoogste eer

Jojada
Zomaar een kind, in zomaar een stal
Een simpele kribbe, een man en een vrouw
Zomaar een kind en wie had verwacht
Dat Hij ons vrede brengen zou
Toen zag ik dat licht. En plots’ling was daar een hemelse macht en er klonk een lied in de nacht.

(+Benaja)
Plotseling was daar een hemelse macht
En er klonk een lied in de nacht:

(B) Gloria… In Excelsis Deo… (2x)
(J) Hoor jij die stem in Bethlehem, daar vind je Hem, Die vrede brengt
Hoor jij die stem in Bethlehem, daar vind je Hem, Die vrede brengt

5. Joy to the world/Jubel het uit

Joy to the world! the Lord is come;
Let earth receive her King.
Let every heart
prepare him room,
And heaven and nature sing
And heaven and nature sing
And heaven, and heaven, and nature sing!

Jubel het uit! De Heer is hier;
Ontvang het Koningskind.
Als redder van de aarde
geeft Hij het leven waarde
Dus hemel en aarde zingt
Dus hemel en aarde zingt
Dus hemel, dus hemel en aarde zingt!

Algemene liederen 2019/2020 Benaja

 1. Als ik lees in de Bijbel
 2. Palmpasen
 3. God heeft een plan
 4. Ik volg de Heer
 5. Jezus is de Morgenster
 6. De Heer is mijn Herder
 7. Dag en nacht Heer
 8. Zo zegent Hij jou
 9. Hosanna in de hoge
 10. God kent jou vanaf het begin
 11. Ja is ja, nee is nee
 12. Ik neem even de tijd
 13. Namen van God
 14. Psalm 25: Heere maak mij Uw wegen bekend
 15. Kom aan boord
 16. Zo zegent Hij jou (lied om mee af te sluiten)
 17. Hosanna in de hoge
 18. God kent jou vanaf het begin
 19. Ja is ja, nee is nee
 20. Ik neem even de tijd

Algemene liederen 2019/2020 Jojada

 1. Man van smarten
 2. Lam van God
 3. Onze Vader
 4. Wonderlijk
 5. Tienduizend redenen
 6. Blessings
 7. Zegekroon
 8. Toon Mijn liefde
 9. God wijst mij een weg

Kerstliederen 2019/2020 Benaja

 1. Luister (inlooplied)
 2. Kom en vier nu feest
 3. Eer aan God in de hoge

Kerstliederen 2019/2020 Jojada

 1. De minsten van de mensen
 2. Lofzang van Maria (Magnificat)
 3. Licht van de wereld
 4. Zoon van God

  Zoon van God, zo lang verwacht,
  om wiens komst gebeden werd;
  stralend licht in onze nacht:
  aan de hemel schijnt zijn ster.
  God schenkt Zijn geliefde Zoon,
  die ons uit het donker draagt.
  Hij die ons de Vader toont,
  wordt geboren uit een maagd.

  Zoon van God, van vóór de tijd,
  als geheim, nog niet onthuld,
  één met God van eeuwigheid;
  Woord dat heel Gods Woord vervult.
  Hij die ons het leven gaf –
  Hij werd arm, al was Hij rijk;
  daalde uit de hemel af,
  werd een mens, aan ons gelijk.

 5. O Holy Night

  (Jojada)

  O holy night! The stars are brightly shining,
  It is the night of our dear Saviour’s birth.
  Long lay the world in sin and error pining,
  ‘Til He appear’d and the soul felt its worth.
  A thrill of hope the weary world rejoices,
  For yonder breaks a new and glorious morn.

  (+ Lianne)
  Fall on your knees! O hear the angel voices!
  O night divine, O night when Christ was born;
  O night divine, O night, O night Divine.

  (Lianne)

  Truly He taught us to love one another;
  His law is love and His gospel is peace.
  Chains shall He break for the slave is our brother;
  And in His name all oppression shall cease.
  Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
  Let all within us praise His holy name.

  (+ Jojada)

  Christ is the Lord! O praise His Name forever,
  His power and glory evermore proclaim.
  His power and glory evermore proclaim.

   (Samenzang)
  Juicht, volken, juicht, uw Heiland werd geboren,
  Verlosser is Hij, Zoon van God, Immanuel.
  Juicht allen, juicht en prijs Zijn heil’ge naam.

Algemene liederen 2018/2019 Benaja

 1. Ik ben veilig in Jezus armen
 2. Groot en geweldig
 3. Ga in vrede
 4. Een rivier vol van vrede
 5. Koning over alles
 6. Laat zo je licht maar schijnen (canon)
 7. Zoals Nehemia
 8. Help mij om stil te zijn
 9. Wees niet bang
 10. Jezus is…
 11. Volg het spoor

12. Give me oil in my lamp

Give me oil in my lamp, keep me burning
Give me oil in my lamp, I pray
Give me oil in my lamp, keep me burning
Keep me burning till the break of day

Sing hosanna, sing hosanna Sing hosanna to the King of Kings Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King

Give me love in my heart, keep me serving
Give me love in my heart, I pray
Give me love in my heart, keep me serving
Keep me serving till the break of day

Algemene liederen 2018/2019 Jojada

 1. Jezus’ liefde voor mij
 2. Kom tot de Vader
 3. De rivier

4. Zie de stroom van Jezus’ liefde

Zie de stroom van Jezus’ liefde
overstelpend als een vloed.
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht
met Zijn eigen kostbaar bloed.

Wie kan zwijgen van zijn liefde
of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid!

Aan het kruis werd Jezus’ offer
tot een bron die altijd blijft.
Door de sluizen van Gods goedheid
stroomde zijn barmhartigheid.

Een rivier van diepe liefde
daalde uit de hemel neer,
bracht ons vrede met de Vader,
schonk de wereld leven weer.

Het is uw volmaakte liefde,
die mijn diepste angst verdrijft.
Vol vertrouwen mag ik komen,
waar uw rechterstoel verrijst.

Want mijn rechter is mijn redder,
mijn verlosser pleit voor mij.
Hij heeft zelf mijn straf gedragen;
Jezus, mijn gerechtigheid!

Wie kan zwijgen van Zijn liefde,
of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid!

Liederen voor christelijke feestdagen 2018/2019 Benaja

 1. Eer aan God in de hoge
 2. Zo lang gewacht

3. In het begin was het Woord
In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, bij God.
In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

Het Woord is bij ons gekomen; het kwam als een licht in de nacht
om onder de mensen te wonen. Maar wie had een Kindje verwacht?

In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, bij God.
In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

Het Woord is aan ons gegeven, al lang van tevoren beloofd.
De Weg en de Waarheid, het Leven, voor wie in het Kindje gelooft.

In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, bij God.
In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

4. Wonderbaar
Wonderbaar, wonderbaar,
die oud profeten woorden,
die wij zovaak al hoorden
van de Vredevorst.

Wonderbare Raadsman, sterke God.
Eeuwige Vader en de Vredevorst (2x).

Wonderbaar, wonderbaar,
wie weet duurt het nog even
voor wij die dag beleven,
van de Vredevorst.

Wonderbare Raadsman, sterke God.
Eeuwige Vader en de Vredevorst (2x).

5. Zou er uit Nazareth iets goeds kunnen komen?
Zou er uit Nazareth iets goeds kunnen komen?
Zou er uit Nazareth iets goeds kunnen zijn?
Dat is al jaren lang hetzelfde refrein:
Zou er uit Nazareth iets goeds kunnen komen?
Er gaan wel dertien van die stadjes,
dertien van die stadjes, dertien in een dozijn.

Komt hier uit Nazareth een koning of profeet,
zodat men in het land iets goeds van Nazareth afweet…?

Zou er uit Nazareth iets goeds kunnen komen?
Zou er uit Nazareth iets goeds kunnen zijn?
Dat is al jaren lang hetzelfde refrein:
Zou er uit Nazareth iets goeds kunnen komen?
Er gaan wel dertien van die stadjes,
dertien van die stadjes, dertien in een dozijn.

Keizer Augustus geeft bevel
als ik mijn onderdanen tel
moet ieder ingeschreven staan
dus naar de stad van z’n vader gaan

Ook in het stadje Nazareth
klinkt het bevel van a tot z
Jozef, Maria, ga je mee?
Naar Bethlehem moet je alletwee!

6. Jezus is geboren
Kijk, het is al donker
een ster schijnt op een stal
Maria krijgt een kindje,
de hemel weet het al.

Refrein
Laat de wereld horen:
Jezus is geboren
Laat de wereld horen:
Jezus is de Heer

Het kindje noemde ze Jezus
Hij is Gods eigen zoon
Een Koning is geboren
Een kribbe is Zijn troon

Refrein
Laat de wereld horen:
Jezus is geboren
Laat de wereld horen:
Jezus is de Heer

Liederen voor christelijke feestdagen 2018/2019 Jojada

 1. Door Hem volbracht
 2. Een kind is ons geboren
 3. Ik wil komen en knielen
 4. Hij kwam bij ons, zo heel klein
 5. Goed nieuws
 6. Kind van het licht

7. What a beautiful name it is
What a beautiful name
You were the Word at the beginning
One With God the Lord Most High
Your hidden glory in creation
Now revealed in You our Christ

What a beautiful Name it is
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus Christ my King

What a wonderful Name it is
Nothing compares to this
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus

Algemene liederen overig

 1. Pzzzalm 100 Kids Opwekking
 2. Ik leg mijn leven in uw handen
 3. Iemand als Ruth
 4. Heb de Heere lief
 5. Ken je dit verhaal
 6. I love the Father

I love the Father

I love the Holy Son
I love the Spirit
I love the Three in One
He created me,
redeemed and sanctified me.
Praise Him, praise Him, praise Him
Praise the Lord!

7. Niet alleen, maar samen
Kijk daar, een metselaar
Hij bouwt een huis van steen
Alle stenen netjes naast elkaar
Een huis voor iedereen

Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen vormen zij een huis
Samen, muren, deuren en ramen
Samen vormen zij een huis
Samen…

De Heer bouwt ook Zijn huis
Daar zijn wij de stenen van
Ieder heeft z’n plekje in dat huis
Dat God er wonen kan

Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen…
Amen.

8. Naar Psalm 121
Ik kijk omhoog naar de bergen
Wie zal mij helpen steeds weer
Dat is mijn Schepper mijn beschermer
Mijn hulp is van de Heer

Hoog als de bergen
Diep als het meer
Is mijn beschermer
Jezus mijn Heer

Want jouw bewaarder zal niet slapen
Waar jij ook gaat
Hij zal je voeten bewaren
Voor alle kwaad

9. Vreugde van mijn hart
Ziet U mijn rusteloze hart
dat naar U vraagt, op antwoord wacht?
Luister o Heer, waar moet ik heen?
Ik heb U nodig, U alleen.

Geef mij het levend water, Heer.
Mijn bron staat droog, ik heb niets meer.
Houd mij met beide handen vast
en troost mijn rusteloze hart.

Jezus, laat uw aanwezigheid
mijn diepste vreugde zijn.
U die mij naar het water leidt;
een bron in de woestijn.

Vrede vervult mijn hart.
Liefde stroomt bij mij binnen.
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer.
U, de vreugde van mijn hart.

Water dat opwelt uit een bron;
de plaats waar ik U tegenkom.
Water dat sprankelt en dat leeft:
het nieuwe leven door de Geest.

10. De Bijbel
Er is een Boek dat wijzer is,
dan alle wijzen samen.
De wijsheid die men daarin vindt
zal ieder mens beschamen.

Het is een Boek voor jong en oud,
voor rijken en voor armen.
Want God, die van de mensen houdt,
heeft in dat Boek zijn plan ontvouwd!

Zijn hart is vol erbarmen,
Hij wil ons zelf verwarmen.

Die God, die in de hemel troont,
werd mens en heeft bij ons gewoond.
Geen ster te ver, maar zo dichtbij
kwam Hij…

11. Zo zal men herkennen dat je liefhebt
In een wereld onder druk en spanning,
vol met mensen zoekend naar houvast,
vraagt U van ons een totale inzet.
Leef naar mijn voorbeeld, draagt elkanders last.

Zo zal men erkennen dat je liefhebt,
zo zal men erkennen wie je bent.
Zo zal men erkennen dat je liefhebt,
zo zal men erkennen wie je bent.

Zoveel mensen leven nog in oorlog,
lijden honger, sterven van verdriet.
U wijst ons de weg naar echte vrede.
Dit is de opdracht die U aan ons liet.

Zo zal men erkennen dat je liefhebt…

Heer, Uw werk legt U in onze handen,
geef ons moed en kracht om door te gaan.
Leer ons leven, zoals U ons voorging,
trouw aan Uw Woord, van harte en spontaan.

Zo zal men erkennen dat je liefhebt…

12.Wat je zaait dat zul je oogsten
Wat je zaait dat zul je oogsten
Wat je plant wordt eens gemaaid
Luister naar de Allerhoogste
Je zult oogsten wat je zaait

Ieder zaadje heeft z’n waarde
En het draagt z’n eigen vrucht
Met z’n wortels in de aarde
En z’n blaadjes in de lucht

Ook jouw leven is een zaadje
Alles wat je zegt en doet
Valt in één of ander gaatje
En het maakt iets slecht of goed

Wat je zaait dat zul je oogsten
Wat je plant wordt eens gemaaid
Luister naar de Allerhoogste
Je zult oogsten wat je zaait

Hoe je anderen hebt bejegend
Komt bij jou weer op je bord
Je zult merken als je zegent
Hoe je zelf gezegend wordt

13. Zo breekbaar en zo kwetsbaar
Zo breekbaar en zo kwetsbaar,
maar zo kostbaar tegelijk,
ben jij een prachtig stukje van Jezus Koninkrijk.

Hij wil jouw leven vormen,
Hij heeft voor jou een plan.
En weet je, het geheim is,
dat Hij alleen dat kan.

Dichtbij de grote Meester,
de Schepper van ‘t heelal.
De Koning die voor eeuwig
in vrede heersen zal (2x)

Zo breekbaar en zo kwetsbaar,
maar zo kostbaar tegelijk,
ben jij een prachtig stukje van Jezus Koninkrijk.

Hij heeft voor jou een plekje,
dat niemand anders heeft.
En weet je, het geheim is,
dat jij dichtbij Hem leeft.

Dichtbij de grote Meester,
de Schepper van ‘t heelal.
De Koning die voor eeuwig
in vrede heersen zal (2x)

Zo breekbaar en zo kwetsbaar,
maar zo kostbaar tegelijk,
ben jij een prachtig stukje van Jezus Koninkrijk.

Je mag op Hem gaan lijken,
is dat geen grote eer?
En weet je, het geheim is:
Je bent niet kwetsbaar meer.