Koorjaar 2022/2023 Benaja
Koorjaar 2021/2022 Benaja
Kerstliederen 2021/2022 Benaja
Kerstliederen 2021/2022 Jojada
Kerstliederen 2020/2021 Benaja
Kerstliederen 2020/2021 Jojada
Algemene liederen overig

Op deze pagina verwijzen we naar de liederen die wij zingen, met regelmaat komen hier nieuwe liederen te staan die wij met elkaar zingen.
Klik op het lied, om de tekst te lezen.

Koorjaar 2022/2023 Benaja (zie ook de Spotify playlist)

 1. Eli Eli lama sabachtani
 2. In het graf van Jozef van Arimathea
 3. De Heer is mijn Herder
 4. Wat moet ik voor anderen doen?
 5. ‘k Leg mijn leven in Uw handen
 6. Ik kijk omhoog naar de bergen
 7. Heer, onze Heer
 8. Gods zegen voor jou (Jojada)

9. Goede Vrijdag
Wij vieren Goede Vrijdag niet zomaar als een feest,
maar denken stil aan Jezus en hoe het is geweest.
Toen Hij daar aan het kruis hing, het lijden en de pijn,
Omdat Hij toen voor jou en mij de Redder wilde zijn.

Wij vieren Goede Vrijdag, want alles is volbracht,
wij hebben de verlossing, aan ons heeft Hij gedacht.
Want toen Hij is gestorven, droeg Hij voor ons de schuld. Voor ieder die in Hem gelooft, is nu de wet vervuld.

Refrein:
Zijn levensweg was ongewoon, eerst was Hij de held van morgen. Maar toen droeg Hij een doornenkroon, later door een steen verborgen.
De dood kon Hem niet aan. Onze Heer is opgestaan.

Bij het laatste avondmaal was er brood en wijn als teken. Jezus zei: ‘Neem dit allemaal tot Mijn Koninkrijk aan zal breken, tot Mijn Koninkrijk aan zal breken.’
Refrein

Driemaal kraaide de haan, Petrus wilde zich verschuilen. Hij had Jezus pijn gedaan, hij moest bittere tranen huilen, hij moest bittere tranen huilen.
Refrein

Jezus riep: ‘Het is volbracht’, toen Hij aan het kruis geslagen aan de mensen heeft gedacht en hun zonden daar gedragen, en hun zonden daar gedragen.
Refrein

De steen is weg – , Hij staat op, alle schuld is nu vergeven. De engelen zeggen: ‘Ja, het klopt, Hij is de winnaar van het leven’.

Koorjaar 2021/2022 Benaja

 1. Zingen maakt blij
 2. Ken je dit verhaal
 3. Iemand als Ruth

4. Schatzoeken
Zoek maar naar de schatten, vind de mooiste die er is.
Iedereen mag meedoen, niemand grijpt nu mis.
Zoek en vind de schat, je wordt de rijkste van het land.
‘t Is de Bijbel, ‘t Woord van God en dat houdt eeuwig stand.

1. Schatkaart maken, schatten graven, o wat is dat fijn.
Zou er in die schatkist ook iets moois te vinden zijn?
Zijn het diamanten of is het heel veel geld?
Is dit nu het enige, het enige dat telt?
(papa-dapa-dapa-dap)

Zoek maar naar de schatten…..

2. Aardse schatten zijn wel leuk, maar zullen eens vergaan.
Zoek maar naar die ene schat die altijd blijft bestaan!
Lees maar in de Bijbel en ga op zoek naar Hem,
naar God die voor je zorgen wil, dus luister naar Zijn stem!
(papa-dapa-dapa-dap)

Zoek maar naar de schatten…..

Kerstliederen 2021/2022 Benaja

 1. Ga je mee naar de Koning
 2. Kijken naar wat komt

3. Gloria / Luister…
Gloria, gloria in excesis Deo.
Gloria, gloria, halleluja, halleluja…

Luister, luister, het fluistert in de wind
Er gaat iets moois gebeuren, een nieuwe dag begint.

Luister, luister, het fluistert in de wind
Er werd een Kind geboren, een heel bijzonder Kind.

Dat Kindje maakt het licht waar het donker is en koud.
Vertelt ons allemaal dat God van mensen houdt.

Gloria, gloria in excesis Deo.
Gloria, gloria, halleluja, halleluja…

4. Immanuël

Immanuël, Immanuël, Imanuël, God is met ons.

Prijs Hem, looft al wat adem heeft
U daalde tot ons neer
U die ons ‘t leven geeft
Ja, wij eren U als Heer
Ons lied is vol van dank
ons leven nam een keer
Zing mee met blijde klank
Ja, U bent met ons Heer

Immanuël, Immanuël, Immanuël, God is met ons.

5. Er is niemand die een plaatsje heeft

Er is niemand die een plaatsje heeft en buiten wordt het kil.
Er is niemand die wat om ons geeft en die ons helpen wil.
De hemel is ons als een dak, de sterren kijken stil.
Er is niemand die een plaatsje heeft en buiten is het kil.

Er is niemand die een plaatsje heeft, maar God vergeet ons niet.
Ik weet hoeveel Hij om ons geeft en dat Hij alles ziet,
Zijn liefde is het die ons warmt, en ons bescherming biedt.
Ik weet dat Hij een plaatsje heeft. Nee, God vergeet ons niet.

6. Dit Kind
Dit Kind komt in de donker nacht,
Dit Kind heeft ons het licht weer gebracht.
Dit Kind komt als een vreemdeling tot ons,
Dit goddelijk Kind.

Refrein:
Dit Kind brengt ons de hemel op aarde in zicht,
Schenkt ons genade, liefde en licht.
Kom met ontzag en verwondering dicht…
Bij dit goddelijk Kind.

Dit Kind schijnt als de zon om ons heen,
Dit Kind komt en verlicht iedereen.
Dit Kind wijst ons de weg in het leven,
De Vredevorst.

Refrein: Dit Kind brengt ons…..

Dit Kind trekt ons omhoog uit het dal,
O, dit Kind brengt alle hoogmoed ten val.
Dit Kind, dat ons verkwikt met het goede,
Dit goddelijk Kind.
Refrein: Dit Kind brengt ons…..

Kerstliederen 2021/2022 Jojada

 1. Ik wil komen en knielen
 2. Volheid van genade
 3. Kerstnacht boven Bethlehem
 4. God keert alles om
 5. Wijs mij de weg naar Bethlehem

Kerstliederen 2020/2021 Benaja

 1. Als alles duister is
 2. Er is een nieuwe ster aan de hemel
 3. Dag ster, grote ster
 4. Goed nieuws

5. Jezus is geboren
Kijk, het is al donker
een ster schijnt op een stal
Maria krijgt een kindje,
de hemel weet het al.

Refrein
Laat de wereld horen:
Jezus is geboren
Laat de wereld horen:
Jezus is de Heer

Het kindje noemde ze Jezus
Hij is Gods eigen zoon
Een Koning is geboren
Een kribbe is Zijn troon

Refrein
Laat de wereld horen:
Jezus is geboren
Laat de wereld horen:
Jezus is de Heer

6. Er gaat een licht op in deze donk’re wereld
Er gaat een licht op in deze donk’re wereld.
Er klimt een nieuwe ster omhoog in deze nacht.
Ik hoor een lied; ik hoor sjaloom en vrede
Dit is het nieuws, waar lang op is gewacht.

Het is een Licht, veel sterker dan het donker.
Het is de Morgenster, Die straalt in deze tijd.
Er klinkt muziek; de Heiland is geboren!
‘t Is de Messias, Die Zijn volk bevrijd.

Die ster klimt aan de hemel hoog uit Israël.
De ster van Jakob, maar dat wist je al misschien?
De Koning is geboren, God zal met ons zijn
En die Ster kijk uit vannacht, je zult het zien!

Er gaat een Licht op in deze donk’re wereld.
Er klimt een nieuwe ster omhoog in deze nacht.
Ik hoor een lied; ik hoor sjaloom en vrede
Dit is het nieuws, waar lang op is gewacht.

7. God zal met ons zijn

God zal met ons zijn,
God is Immanuël,
God zal met ons zijn,
de God van Israel.

Ver weg van het Kindje,
ver weg overal.
Weet je dat die Koning bij ons blijven zal?
Ver weg in het oosten,
Waar wij gaan of staan,
Hij zal bij ons blijven,
Jezus is Zijn naam.

God zal met ons zijn…

Jezus is de Koning,
Hij is nu nog klein.
Straks zal Hij de Redder
van de wereld zijn.

Ver weg in het oosten,
Waar wij gaan of staan,
Hij is onze Koning,
Hij kent onze naam.
God zal met ons zijn…

Kerstliederen 2020/2021 Jojada

 1. Kind van het licht
 2. In het licht
 3. Als alles duister is

4. Zomaar een nacht

Zomaar een nacht
Wij hielden de wacht
Bij onze kuddes, één voor één
Zomaar een nacht
Met niets dan de pracht
Van duizenden sterren om ons heen
Toen zag ik dat licht. En plots’ling was daar een hemelse macht en er klonk een lied in de nacht.

(+Benaja)
Plotseling was daar een hemelse macht
En er klonk een lied in de nacht:

(B) Gloria… In Excelsis Deo… (2x)
(J) Een engel zei, ga mee met mij. Ik breng je bij de Heer
Een engel zei, ga mee met mij. Breng Hem de hoogste eer

Jojada
Zomaar een kind, in zomaar een stal
Een simpele kribbe, een man en een vrouw
Zomaar een kind en wie had verwacht
Dat Hij ons vrede brengen zou
Toen zag ik dat licht. En plots’ling was daar een hemelse macht en er klonk een lied in de nacht.

(+Benaja)
Plotseling was daar een hemelse macht
En er klonk een lied in de nacht:

(B) Gloria… In Excelsis Deo… (2x)
(J) Hoor jij die stem in Bethlehem, daar vind je Hem, Die vrede brengt
Hoor jij die stem in Bethlehem, daar vind je Hem, Die vrede brengt

5. Joy to the world/Jubel het uit

Joy to the world! the Lord is come;
Let earth receive her King.
Let every heart
prepare him room,
And heaven and nature sing
And heaven and nature sing
And heaven, and heaven, and nature sing!

Jubel het uit! De Heer is hier;
Ontvang het Koningskind.
Als redder van de aarde
geeft Hij het leven waarde
Dus hemel en aarde zingt
Dus hemel en aarde zingt
Dus hemel, dus hemel en aarde zingt!

Algemene liederen overig

 1. Pzzzalm 100 Kids Opwekking
 2. Ik leg mijn leven in uw handen
 3. Iemand als Ruth
 4. Heb de Heere lief
 5. Ken je dit verhaal
 6. I love the Father

I love the Father

I love the Holy Son
I love the Spirit
I love the Three in One
He created me,
redeemed and sanctified me.
Praise Him, praise Him, praise Him
Praise the Lord!

7. Niet alleen, maar samen
Kijk daar, een metselaar
Hij bouwt een huis van steen
Alle stenen netjes naast elkaar
Een huis voor iedereen

Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen vormen zij een huis
Samen, muren, deuren en ramen
Samen vormen zij een huis
Samen…

De Heer bouwt ook Zijn huis
Daar zijn wij de stenen van
Ieder heeft z’n plekje in dat huis
Dat God er wonen kan

Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen…
Amen.

8. Naar Psalm 121
Ik kijk omhoog naar de bergen
Wie zal mij helpen steeds weer
Dat is mijn Schepper mijn beschermer
Mijn hulp is van de Heer

Hoog als de bergen
Diep als het meer
Is mijn beschermer
Jezus mijn Heer

Want jouw bewaarder zal niet slapen
Waar jij ook gaat
Hij zal je voeten bewaren
Voor alle kwaad

9. Vreugde van mijn hart
Ziet U mijn rusteloze hart
dat naar U vraagt, op antwoord wacht?
Luister o Heer, waar moet ik heen?
Ik heb U nodig, U alleen.

Geef mij het levend water, Heer.
Mijn bron staat droog, ik heb niets meer.
Houd mij met beide handen vast
en troost mijn rusteloze hart.

Jezus, laat uw aanwezigheid
mijn diepste vreugde zijn.
U die mij naar het water leidt;
een bron in de woestijn.

Vrede vervult mijn hart.
Liefde stroomt bij mij binnen.
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer.
U, de vreugde van mijn hart.

Water dat opwelt uit een bron;
de plaats waar ik U tegenkom.
Water dat sprankelt en dat leeft:
het nieuwe leven door de Geest.

10. De Bijbel
Er is een Boek dat wijzer is,
dan alle wijzen samen.
De wijsheid die men daarin vindt
zal ieder mens beschamen.

Het is een Boek voor jong en oud,
voor rijken en voor armen.
Want God, die van de mensen houdt,
heeft in dat Boek zijn plan ontvouwd!

Zijn hart is vol erbarmen,
Hij wil ons zelf verwarmen.

Die God, die in de hemel troont,
werd mens en heeft bij ons gewoond.
Geen ster te ver, maar zo dichtbij
kwam Hij…

11. Zo zal men herkennen dat je liefhebt
In een wereld onder druk en spanning,
vol met mensen zoekend naar houvast,
vraagt U van ons een totale inzet.
Leef naar mijn voorbeeld, draagt elkanders last.

Zo zal men erkennen dat je liefhebt,
zo zal men erkennen wie je bent.
Zo zal men erkennen dat je liefhebt,
zo zal men erkennen wie je bent.

Zoveel mensen leven nog in oorlog,
lijden honger, sterven van verdriet.
U wijst ons de weg naar echte vrede.
Dit is de opdracht die U aan ons liet.

Zo zal men erkennen dat je liefhebt…

Heer, Uw werk legt U in onze handen,
geef ons moed en kracht om door te gaan.
Leer ons leven, zoals U ons voorging,
trouw aan Uw Woord, van harte en spontaan.

Zo zal men erkennen dat je liefhebt…

12.Wat je zaait dat zul je oogsten
Wat je zaait dat zul je oogsten
Wat je plant wordt eens gemaaid
Luister naar de Allerhoogste
Je zult oogsten wat je zaait

Ieder zaadje heeft z’n waarde
En het draagt z’n eigen vrucht
Met z’n wortels in de aarde
En z’n blaadjes in de lucht

Ook jouw leven is een zaadje
Alles wat je zegt en doet
Valt in één of ander gaatje
En het maakt iets slecht of goed

Wat je zaait dat zul je oogsten
Wat je plant wordt eens gemaaid
Luister naar de Allerhoogste
Je zult oogsten wat je zaait

Hoe je anderen hebt bejegend
Komt bij jou weer op je bord
Je zult merken als je zegent
Hoe je zelf gezegend wordt

13. Zo breekbaar en zo kwetsbaar
Zo breekbaar en zo kwetsbaar,
maar zo kostbaar tegelijk,
ben jij een prachtig stukje van Jezus Koninkrijk.

Hij wil jouw leven vormen,
Hij heeft voor jou een plan.
En weet je, het geheim is,
dat Hij alleen dat kan.

Dichtbij de grote Meester,
de Schepper van ‘t heelal.
De Koning die voor eeuwig
in vrede heersen zal (2x)

Zo breekbaar en zo kwetsbaar,
maar zo kostbaar tegelijk,
ben jij een prachtig stukje van Jezus Koninkrijk.

Hij heeft voor jou een plekje,
dat niemand anders heeft.
En weet je, het geheim is,
dat jij dichtbij Hem leeft.

Dichtbij de grote Meester,
de Schepper van ‘t heelal.
De Koning die voor eeuwig
in vrede heersen zal (2x)

Zo breekbaar en zo kwetsbaar,
maar zo kostbaar tegelijk,
ben jij een prachtig stukje van Jezus Koninkrijk.

Je mag op Hem gaan lijken,
is dat geen grote eer?
En weet je, het geheim is:
Je bent niet kwetsbaar meer.