Een persoonlijke noot van onze dirigente Meta Hovius-van den Berg

In de zomer van 1982 kreeg ik onverwacht bezoek van de heer Thomas den Hoed uit Apeldoorn, in die tijd de voorzitter van zangkoor Deo Juvante. Ik woonde nog bij mijn ouders in Ermelo en was net afgestudeerd aan het Stedelijk Conservatorium te Zwolle (mei 1982), met hoofdvak orgel. Het was op een warme zomeravond in juni dat het allemaal begon. Nadat mij gevraagd werd om dirigente te worden van een nog op te richten kinderkoor en ik er ‘een nachtje over geslapen had’, was mijn antwoord volmondig: ‘Ja, ik wil’!

Op 2 september was de eerste repetitieavond. Er stond warempel al een heel koor!GAL_0527

Tijdens de opening van het winterwerk op zaterdagavond in de Open Hofkerk mochten we twee liederen zingen. Dat was drie weken na de oprichting al, maar we waren een snel lerend koorJ. Ik weet dat we daar als kinderkoor o.a. gezongen hebben: ‘Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’ en dat ik ‘toevallig’ naast de zoon van de dominee zat. Verder is mij veel ontgaan…

Na afloop hiervan even napraten bij meneer Den Hoed thuis, samen met de andere bestuursleden: de dames Ruijgrok, Van de Haar en Schouten en meneer Van de Ketterij. Ik heb bij de fam. Van de Ketterij regelmatig gegeten tussen generale repetitie en uitvoering (ik kreeg geen hap door m’n keel van de zenuwen) en bij de fam. Den Hoed zelfs wel eens een nachtje geslapen na een uitvoering! (Deze jonge vrouw kon natuurlijk zo laat niet meer alleen over straat in haar kleine autootje, door het donkere bos naar Ermelo). Een leuke tijd en mooie herinneringen!

De kinderen konden een naam voor het koor bedenken. Ginette Bos werd de winnaar, toen ze de naam ‘Benaja’ aandroeg, wat betekent: ‘De Heere heeft gebouwd’. En deze betekenis heeft nog steeds waarde, na inmiddels 35 jaar met meer dan 40 koorleden!

Gods leiding

Ons allereerste optreden in de Open Hofkerk heeft gevolgen gehad. Vanaf 15 augustus 1984 ging ‘Meta van den Berg’ verder onder de noemer ‘Meta Hovius-van den Berg’ (dus tòch die zoon van de dominee…), en er klonk voor de tweede keer een  ‘Ja, ik wil’!

Gods leiding in ons leven en bij onze koren, daar moeten we het in de eerste plaats van hebben en we kunnen niet zonder!

Maar wat kun je zonder een actief bestuur? Ook niets! Het mag gezegd worden dat de inzet van de huidige bestuursleden: Connie, Marjan, Inge en Barjo onmisbaar zijn in het geheel, alsook van de andere bestuursleden die hen in deze 35 jaar voorgingen! Daar blijven we op drijven!

Ik ben hen dankbaar voor de door God gegeven gave, om leiding te geven aan zoveel kinderen van het Koninkrijk!  Soli Deo Gloria: alleen aan God de eer!

Meta Hovius-van den Berg

Lees ook het interview tijdens het jubileum van ons kinderkoor en dirigente! 

Benaja 25 jaar -artikel in De Stentor -interview Meta Hovius           20121103-benaja-meta-hovius-geridderd-tot-lid-in-de-orde-van-oranje-nassau