GAL_0529Om kinderen boven de tien jaar vast te houden moest er wel wat gebeuren, want tieners zingen, heel begrijpelijk, graag liederen die meer bij hun eigen leeftijd passen. Maar deze leeftijdsgroep loskoppelen van het kinderkoor was geen goed idee, want tien-plussers zijn stemvaster en daardoor onmisbaar als het gaat om de kwaliteit van de zang. Dit vergde een goede doordenking van de bestuursleden en zo vormde zich in het voorjaar van 2011 een tienergroep, in eerste instantie bestemd voor de Benaja-kinderen vanaf tien jaar, om voor hen iets extra’s te doen en ook aparte optredens te organiseren.

De naam voor het tienerkoor was snel bedacht: 10ergroep Jojada. De combinatie Benaja (was de zoon van) Jojada lezen we in de Bijbel. Toen we eenmaal het lidmaatschap openstelden voor ook niet-Benajaleden (maar dan vanaf 12 jaar), telde de tienergroep op een gegeven moment zelfs 25 leden. Momenteel mogen we met 15 enthousiaste zangers om de week repeteren. Ten opzichte van Benaja mag de tienergroep dan nog geen geschiedenis schrijven, maar aan enthousiasme ontbreekt het deze tieners niet! Vanuit Benaja ontstaan, maar uiteindelijk uitgegroeid tot een zelfstandig koor! Ons eerste lustrum zit erop!